Ви є тут

Проектування металевих конструкцій

Проектування металевих конструкцій : метод. вказівки для самост. роботи / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 29 с.
Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 - "Будівництво та цивільна інженерія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Проектування металевих конструкцій ".
Викладено короткий зміст практичних занять та загальні вимоги до їх оформлення.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved