Ви є тут

Архітектура комп'ютера

Архітектура комп'ютера : метод.вказівки до самост. роботи студентів з дисципліни для денної форми навчання спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення" / Н. І. Іванюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Архітектура
комп’ютера», яка читається для студентів напряму 121 «Інженерія програмного
забезпечення» призначені допомогти студентам денної форми навчання засвоїти основні
поняття, як архітектура комп’ютерів, функціональні можливості елементів і складових
частин комп’ютерів та їх управлінням.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved