Ви є тут

Електронні компоненти телекомунікаційних систем

Електронні компоненти телекомунікаційних систем : лабораторний практикум / О. М. Еліяшів, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.
Лабораторні роботи з дисципліни «Електронні компоненти телекомунікаційних систем» орієнтовані на засвоєння навичок роботи з елементами телекомунікаційного обладнання, а саме – мікросхемами.
Лабораторні роботи виконуються з використанням програмного забезпечення симуляції цифрових та аналогових схем Micro-Cap. Номер варіанту індивідуального завдання вибирається згідно порядкового номера студента у списку групи. Дозволяється об’єднання студентів у бригади кількістю не більше двох чоловік для спільного виконання одного варіанту завдання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved