Ви є тут

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування : методичні вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни для студ. напрямку 126 "Інформаційні системи та технології" / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 20 с.
Розроблено у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 131 "Прикладна механіка".
Методичні вказівки містять приклади створення прикладної програми для графічної побудови плану виробничого механоскладального приміщення..
Може використовуватися студентами денної і заочної форми навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved