Ви є тут

Мікроконтролери

Мікроконтролери : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 10 с
Методичні вказівки для курсового проектування з дисципліни «Мікроконтролери» використовуються при виконанні самостійної роботи з даної дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми зазначеної дисципліни.
Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 172 –«Телекомунікації та радіотехніка» та 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved