Ви є тут

Основи програмування систем управління

Основи програмування систем управління : метод. вказівки до самост. роботи / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 12 с.
Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення
лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова техніка та мікропроцесори».
Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цифрова
техніка та мікропроцесори».
Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 172 – «Телекомунікації
та радіотехнік».
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved