Ви є тут

Комп'ютерні мережі

Комп'ютерні мережі : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 186 с.
У навчальному посібнику системно розглянуто: принципи побудови, функціонування мереж та мережевих сегментів, механізми надання ними послуг; базові мережні технології; динаміка розвідку мережевих концепцій. Наведено технологічні особливості і обладнання мереж доступу, інтермереж, мереж підприємств та установ. Значна увага відведена мережевим стандартам й питанням коректної, професійної термінології.
Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців за рівнем вищої освіти за спеціальністю 126 - "Інформаційні системи та технології".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved