Ви є тут

Системний аналіз інформаційних процесів

Системний аналіз інформаційних процесів : конспект лекцій / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 134 с.
У конспекті лекцій послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання системного аналізу в інформаційних процесах. Особлива увага зосереджена на створенні інформаційних продуктів і послуг, подано також систему подачі інформації в певному виді діяльності. Розглянуто загальні механізми організації інформаційних процесів в різних установах. Проаналізовано окремі інформаційні системи, що використовуються в інформаційних установах.
Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 02010 "Документознавство та інформаційна діяльність". Також ним можуть скористатися менеджери і підприємці, що працюють в інформаційній сфері.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved