Ви є тут

Контроль якості зварювання

Контроль якості зварювання : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 55 с.
Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Контроль якості зварювання". Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (спеціалізація "Технологія та устаткування зварювання" освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр).
Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved