Ви є тут

Механіка руйнування зварних конструкцій

Механіка руйнування зварних конструкцій : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 48 с.
Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Механіка руйнування зварних конструкцій". Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр).
Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved