Ви є тут

Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій

Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : курсове проектування / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.
Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технологія спорудження та ремонт трубопроводів і конструкцій".
Курсове проектування включає: мету і завдання, організацію роботи над курсовим проектом, тематику курсових проектів, структуру і зміст курсового проекту. Особлива увага звернута на вимоги до оформлення та захист курсових проектів.
Призначено для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Зварювання та споріднені технології" .
Може бути використано студентами всіх форм навчання та слухачами інституту післядипломної освіти.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved