Ви є тут

Автоматизація зварювальних процесів

Автоматизація зварювальних процесів : конспект лекцій / М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 118 с
Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої навчальної програми дисципліни "Автоматизація зварювальних процесів".
У конспекті лекцій аналізуються теоретичні основи автоматизації процесів зварювання, наведено принципи побудови і приклади реалізації сучасних систем управління обладнанням і процесами основних видів зварювання. Розглянуті системи управління просторовим положенням джерела нагрівання відносно лінії стику, автоматизовані комплекси для управління якістю зварного з'єднання, а також проблеми роботизації зварювального виробництва.
Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти другого(магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved