Ви є тут

Статистична обробка геологічної інформації

Статистична обробка геологічної інформації : метод. вказівки / М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.
Методичні вказівки складені згідно з робочою програмою дисципліни "Статистична обробка геологічної інформації", для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня бакалавр за спеціальністю "Науки про Землю".
У методичних вказівках наведено зміст занять з дисципліни, рекомендовані літературні джерела навчальної інформації, надані методичні поради до вивчення кожного розділу дисципліни, розроблені запитання для самоконтролю і домашні контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.
Методичні вказівки призначені для успішного засвоєння самостійної підготовки при вивченні дисципліни " Статистична обробка геологічної інформації" студентами очної і заочної форми навчання на здобуття ступеня бакалавр.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved