Ви є тут

Конспект лекцій з вищої математики.

Конспект лекцій з вищої математики. 1-ий курс (для студентів спеціальностей КІ, ІП, ТР, ІСТ). Ч. 1 : Лінійна алгебра. Вектори. Основи аналітичної геометрії / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 139 с
Методичний посібник призначений для студентів 1-го курсу спеціальностей КІ, ІП, ТР, ІСТ, що вивчають дисципліну "Вища математика". Посібник охоплює наступні розділи курсу вищої математики: лінійна алгебра, вектори, основи аналітичної геометрії. Зміст матеріалу посібника відповідає робочій програмі дисципліни "Вища математика".
Подання теоретичного матеріалу проілюстровано прикладами, задачами та зразками їх розв'язування. Пропонуються також задачі для самостійного розв'язування. Посібник призначений забезпечити можливість опрацювання матеріалу для отримання студентами 1-го курсу базових знань з відповідних розділів дисципліни "Вища математика" за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення", 123 "Комп'ютерна інженерія", 126 "Інформаційні системи та технології", 172 "Телекомунікації та радіотехніка" Інституту інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для очної, заочної та дистанційної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved