Ви є тут

Основи гідрогеології та інженерної геології

Основи гідрогеології та інженерної геології : лаб. практикум / Н. В. Дубей, І. В. Мислюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 41 с.
Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Основи гідрогеології та інженерної геології". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 103 "Науки про Землю" освітньої програми "Геологія нафти і газу" очної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved