Ви є тут

Корпоративні фінанси

Корпоративні фінанси : метод. вказівки для вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька, Л. М. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 67 с.
Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Корпоративні фінанси". Містять рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення, а також перелік тем для підготовки есе.
Методичні вказівки призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної та дистанційної форми навчання за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", також можуть бути використані слухачами ІПО та аспірантами.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved