Ви є тут

Управління регіональним розвитком

Управління регіональним розвитком : метод. вказівки для самост. роботи / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 58 с.
Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління регіональним розвитком". Призначено для самостійної роботи студентів другого рівня вищої освіти усіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент і адміністрування.
Методичні вказівки дають можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved