Ви є тут

Екологія людини

Екологія людини : конспект лекцій / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 148 с.
Конспект лекцій містить теоретичний матеріал для лекційних занять з дисципліни "Екологія людини". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved