Ви є тут

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Урбоекологія"

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Урбоекологія" / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.
Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з дисципліни "Урбоекологія" складено відповідно до робочої програми дисципліни "Урбоекологія" для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 - "Екологія", 183 - "Технології захисту навколишнього середовища".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved