Ви є тут

Системи передавання даних

Системи передавання даних : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 23 с.
Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Системи передавання даних".
Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 123 - "Комп'ютерна інженерія". Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved