Ви є тут

Переддипломна практика

Переддипломна практика : метод. вказівки / С. М. Бабчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 с.
Методичні вказівки до проходження переддипломної практики розроблені відповідно до навчального плану та освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти які навчаються за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved