Ви є тут

Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін

Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. К. Орлова, І. М. Гринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 25 с.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін" покликані ознайомити студентів із обсягом і різноманітністю знань, які вони мають засвоїти у ході вивчення даної дисципліни, а також на закладання основ правильного ставлення майбутніх облікових працівників до своєї професії.
Рекомендовано для самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти ІФНТУНГ за спеціальністю 071 - "Облік і оподаткування".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved