Ви є тут

Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін

Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін : конспект лекцій / В. К. Орлова, О. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 77 с.
У текстах лекцій подається теоретичний матеріал з курсу "Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін". Цей курс націлений на формування у студентів педагогічних здібностей на базі уже отриманої фахової підготовки і ознайомлення студентів з основними науковими методами досліджень, які доцільно використовуватися в наукових дослідженнях з облікової тематиці, в тому числі при виконанні магістерських робот.
Рекомендовано для самостійної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти ІФНТУНГ за спеціальністю 071 - "Облік і оподаткування".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved