Ви є тут

Внутрішньогосподарський контроль

Внутрішньогосподарський контроль : практикум / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.
У практикумі викладено практичні аспекти організації та методики внутрішньогосподарського контролю суб'єктів господарювання. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль".
Практикум містить приклади, схематичне подання матеріалу, тести та завдання для закріплення матеріалу.
Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved