Ви є тут

Внутрішньогосподарський контроль

Внутрішньогосподарський контроль : конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 160 с.
Конспект лекцій містить теоретичний, лекційний матеріал з дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
У конспекті розглянуто 9 тем, які висвітлюють питання організації та методики внутрішньогосподарського контролю суб'єктів господарювання. Розділи конспекту мають логічний взаємозв'язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу.
Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved