Ви є тут

Внутрішньогосподарський контроль

Внутрішньогосподарський контроль : метод. вказівки для самост. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.
Методичні рекомендації містять завдання, призначені для самостійної роботи студентів, а також методичні рекомендації щодо вирішення цих завдань.
Методичні вказівки спрямовані на закріплення та поглиблення знань із дисципліни "Внутрішньогосподарський контроль".
Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved