Ви є тут

Методологія наукових досліджень

Методологія наукових досліджень : практикум / Я. С. Білецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 24 с.
Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять із дисципліни "Методологія наукових досліджень" та основи застосування у практичній діяльності, у виробничому процесі досягнень сучасної науки.
Розроблений відповідно до робочої програми зазначеної навчальної дисципліни.
Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 184 - Гірництво (ОПП "Буріння нафтових і газових свердловин").
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved