Ви є тут

Навчально-ознайомча практика

Навчально-ознайомча практика : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.
Методичні вказівки містять основні вимоги до написання звіту з навчально-ознайомчої практики, порядку збору вихідної інформації, огляду літературних джерел.
Для студентів очної форми навчання спеціальності 051 "Економіка ".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved