Ви є тут

Бізнес-аналітика та моделювання

Бізнес-аналітика та моделювання : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 27 с.
Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни Бізнес-аналітика та моделювання.
Складено відповідно до робочої програми дисципліни Бізнес-аналітика та моделювання. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю: "Менеджмент організацій і адміністрування". В методичних вказівках представлені зміст тем, питання і тести для самоперевірки та перелік питань на залік.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved