Ви є тут

Стратегічне управління

Стратегічне управління : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 19 с.
Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни "Менеджмент та адміністрування (Блок: Стратегічне управління)". Містять основні положення, вимоги до виконання курсової роботи, теми робіт та вимоги до оформлення робіт.
Складено відповідно до робочої програми дисципліни "Менеджмент та адміністрування (Блок: Стратегічне управління)". Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю "073 "Менеджмент".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved