Ви є тут

Реінжиніринг

Реінжиніринг : метод. вказівки для виконання практ. зан. / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 33 с.
Методичні вказівки містять командні та індивідуальні завдання для підготовки студентів до виконання практичних занять з дисципліни "Реінжиніринг". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
Призначений для підготовки бакалаврів всіх форм навчання спеціальності 073 "Менеджмент" та інших спеціальностей.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved