Ви є тут

Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент : конспект лекцій / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 65 с.
Конспект лекцій містить теоретичний матеріал для підготовки до практичних завдань та виконання самостійної роботи cстудентами. Наведені базові навчальні елементи роботи, ключові положення основних тем, питання для обговорення, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері фінансового менеджменту, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень. Розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Фінансовий менеджмент".
Призначений для підготовки магістрів всіх форм навчання спеціальності 073 "Менеджмент".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved