Ви є тут

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 39 с.
Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології"(освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни "Обслуговування та ремонт газонафтопроводів". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.
Може бути використаний студентами усіх форм навчання спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" при підготовці до модульних контрольних, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також при написанні курсових і магістерських робіт.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved