Ви є тут

Основи монтажу і експлуатації електрообладнання

Основи монтажу і експлуатації електрообладнання : конспект лекцій / І. І. Яремак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 155 с.
Конспект лекцій з курсу "Основи монтажу і експлуатації електрообладнання" призначено для допомоги студентам у вирішенні питань монтажу і експлуатації електрообладнання електроустановок промислових підприємств, підприємств нафтової і газової промисловості та підприємств інших галузей, де здійснюється споживання, перетворення і розподіл електроенергії.
Конспект лекцій складено відповідно до нового навчального плану і програми курсу "Основи монтажу і експлуатації електрообладнання".
Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Може бути використано студентами заочної та дистанційної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved