Ви є тут

Основи інтернет-торгівлі

Основи інтернет-торгівлі : метод. вказівки до вивчення дисципліни / С. А. Побігун, О. І. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 14 с.
Методичні вказівки призначені для формування системи теоретичних та практичних знань про основні напрями розвитку електронної комерції, способи її ведення, механізми підтримки та застосування підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Основи інтернет-торгівлі". Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved