Ви є тут

Моделювання господарських процесів

Моделювання господарських процесів : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 12 с.
Методичні вказівки призначені для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері моделювання господарських процесів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Моделювання господарських процесів". Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved