Ви є тут

Планування та забудова поселень

Планування та забудова поселень : лаб. практикум / О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 29 с.
Лабораторний практикум містить навчальний матеріал з дисципліни "Планування та забудова поселень". В лабораторному практикумі розглянуто такі питання, як: попередні розрахунки до проекту планування сільського населеного пункту, складання розмічувального плану, складання проекту вертикального планування, розрахунок осідання фундаменту методом пошарового сумування, виконавчі знімання конструкцій будівель.
Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved