Ви є тут

Геодезичне забезпечення САПР

Геодезичне забезпечення САПР : конспект лекцій / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 97 с.strong>
У конспекті лекцій подано мету та завдання вивчення дисципліни "Геодезичне забезпечення САПР", загальні рекомендації щодо порядку її вивчення, короткі теоретичні положення та запитання для самоконтролю засвоєного матеріалу. Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни.
Конспект лекцій призначений для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved