Ви є тут

Обчислювальна техніка

Обчислювальна техніка : конспект лекцій / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 104 с.
У конспекті кількома темами розглядається обчислювальна техніка як засіб для застосування інформаційних технологій. Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка». Призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка». Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved