Ви є тут

Обчислювальна техніка

Обчислювальна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт / М. В. Крихівський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 34 с.
У методичних вказівках пропонується завдання для оволодіння навиками застосування обчислювальної техніки як засобом інформаційних технологій. Розроблені у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка». Призначені для підготовки бакалаврів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка». Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved