Ви є тут

Наукова іноземна (англійська) мова діяльності

Наукова іноземна (англійська) мова діяльності : навчально-метод. комплекс для студентів спеціальності "Геодезія та землеустрій" / Ю. І. Грибіник, Т. М. Галай, І. І. Озарко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 97 с.
Навчально-методичний комплекс містить навчальні та методичні вказівки, для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи зі студентами з дисципліни «Наукова іноземна (англійська) мова діяльності», а також лексичні, граматичні і тестові завдання, зразки проміжних контрольних робіт, тестів та підсумкових залікових робіт для здійснення контролю рівня знань студентів.
Навчально-методичний комплекс призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій.
Укладено за змістовими модулями (ЗМ) та темами, що відповідають робочій навчальній програмі.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved