Ви є тут

Контрольні роботи з іноземної мови

Контрольні роботи з іноземної мови / Т. М. Галай, Ю. І. Грибіник, І. І. Озарко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 56 с.
Контрольні роботи з іноземної мови (англійська) укладено відповідно до чинної програми з англійської мови та містять перелік тестів з основних розділів граматики англійської мови. Контрольні роботи базуються на знаннях, які студенти одержали на заняттях з дисципліни і мають на меті перевірку рівня сформованості компетенцій студентів в граматичному матеріалі.
Контрольні роботи, призначені для студентів спеціальності "Геодезія, картографія та землеустрій", можуть використовуватись для поточного, семестрового контролю та під час опрацювання нового матеріалу.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved