Ви є тут

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 54 с.
Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням", а також завдання для самостійної роботи студентів. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни.
Призначений для студентів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved