Ви є тут

Основи метрології

Основи метрології : практикум / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 42 с.
Практикум з дисципліни "Основи метрології" розроблений відповідно до робочого навчального плану.
Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" та 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Методичні вказівки для виконання практичних робіт може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved