Ви є тут

Основи метрології

Основи метрології : конспект лекцій / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 346 с.
Конспект лекцій з дисципліни "Основи метрології" розроблений відповідно до робочого навчального плану.
Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"та 151 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved