Ви є тут

Організація спорудження газонафтопроводів

Організація спорудження газонафтопроводів : практикум / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 58 с
Розрахункова частина курсу являє собою ряд розрахунків, які впливають на організацію спорудження газонафтопроводів. Згідно з навчальними планами студенти виконують практичні розрахунки, які в подальшому можуть бути використані в курсовому проектуванні та при написанні магістерської роботи. Відповідно до теми заняття необхідно підготуватись згідно вказаної літератури.
Практикум може бути використаний магістрами усіх форм навчання напряму підготовки "Газонафтопроводи та газонафтосховища" для виконання самостійної та індивідуальних розрахункових робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також під час написання курсових проектів та магістерської роботи.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved