Ви є тут

Зв'язки з громадськістю

Зв'язки з громадськістю : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Н. Є. Микитюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. - 63 с
Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Зв'язки з громадськістю". Призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 073 "Менеджмент".
У методичних вказівках наведено короткий конспект лекцій, плани семінарських занять, навчальні завдання, тести для самоперевірки знань, проблемні запитання, термінологічний словник основних понять, рекомендована література для самостійного засвоєння курсу "Зв'язки з громадськістю".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved