Ви є тут

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)

Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент) : практикум / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.
Практикум містить рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)": плани практичних занять, ключові слова, типові задачі, розрахункові формули та тестові запитання для самостійної підготовки студентів. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 073 - "Менеджмент". Може бути використане студентами денної та заочної форми навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved