Ви є тут

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 30 с.
Методичні вказівки містять перелік тем лекційних занять для закріплення теоретичних знань, які отримують студенти при вивченні дисципліни, а також практичних навиків з управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Представлено склад і структуру дисципліни.
Запропоновані методичні вказівки для вивчення дисципліни призначені для бакалаврів спеціальності 073 "Менеджмент".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved