Ви є тут

Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин

Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин : навч. посіб. / Д. Д. Федоришин, В. В. Федорів, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 185 с.
У навчальному посібнику викладено методики інтерпретацій даних геофізичних методів дослідження свердловин при пошуках, розвідці та розробці родовищ корисних копалин, які вивчаються студентами при освоєнні дисциплін "Геологічна інтерпретація даних ГДС" та "Алгоритмічна інтерпретація даних ГДС".
Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, а також для фахівців-геофізиків наукових і виробничих організацій.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved